Мінімальна сума замовлення на сайті - 2000грн

Засоби Початкова школа НУШ

Дидактичні засоби навчання

Нова українська школа – перший крок до правильних змін в принципах та підходах до шкільного навчання. Головною метою створення НУШ надати учням окрім знань, необхідних для життя, а ще й навчити застосовувати їх у повсякденному житті. Саме в такій школі приємно навчатися, адже тут прислухатимуться до їхньої думки, вчать критично мислити в будь-якій ситуації, висловлювати власну думку та відповідати за свої вчинки. Школа тісно взаємодіє не тільки з дітьми, а й з їх батьками, плануючи співпрацю та взаєморозуміння. 

Через те, що просто неможливо в один момент повністю відмовитись від старої навчальної системи, НУШ поступово впроваджується по всій Україні. Нові стандарти, які передбачені в НУШ привчають вчителів працювати за новими підходами, проходячи онлайн навчання закріплюючи отримані навики на практиці. 

Ключова зміна для учнів передбачає нові методи навчання та зміст освіти. Засоби навчання для НУШ включають дидактичний матеріал, який допоможе вчителям при поясненні теми уроку. Учні отримають здібності замість того, щоб запам’ятовувати факти та поняття. Це динамічне поєднання знань, умінь, навичок, способу мислення, думок, цінностей та інших особистісних якостей, що визначають здатність людини до успішної соціалізації, здійснення професійної та подальшої освітньої діяльності. 

До основних вмінь відноситься:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися як рідною так і іноземними мовами;
 • математична обізнаність;
 • здібність у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна обізнаність;
 • інформаційно-комунікаційна обізнаність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянська та соціальна обізнаність;
 • культурна обізнаність;
 • підприємливість та фінансова грамотність.

Спільним для всіх здібностей є так звані міждоменні навички: розуміння читання, вміння висловлювати особисті думки усно та письмово, критичне та систематичне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, креативність, ініціативність та вміння до конструктивного управління емоціями, вміння оцінювати ризики, приймати рішення, вирішувати проблеми, співпрацювати з іншими.

Дидактичні матеріали рекомендовані НУШ для кращого засвоєння навчальних матеріалів

Навчальний дидактичний матеріал Нової української школи є особливим типом наочного навчального посібника, який можна використовувати на уроці або вдома. Їм рекомендується користуватися для кращого розуміння та засвоєння навчальних матеріалів. Викладачі можуть використовувати підручник демонструючи його для всього класу, або учні можуть мати свій персональний набір такого дидактичного матеріалу для самостійної роботи з ним. 

Нова українська школа робить обов’язковим використання дидактичного матеріалу в навчальному процесі. Використання сучасних презентаційних матеріалів на заняттях є однією з ключових складових реалізації принципу НУШ. У кожному класі є наочні посібники не тільки для учнів, а й для вчителів, процес навчання ефективніший та простий, адже з наочними матеріалами НУШ набагато легше донести до дітей необхідну інформацію. З такими матеріалами можна легко продемонструвати необхідний матеріал, використовуючи не тільки текст, а ще й ілюстрації, графіки та фотографії. 

Нова українська школа керується принципами сучасної дидактики  та говорить про те, що навчальні матеріали мають бути наочними, практичними, привабливими та забезпечувати простір для творчого використання. Використання навчальних матеріалів на уроках для учнів початкової школи є особливо важливим, оскільки учні початкової школи частіше сприймають візуальну та тактильну інформацію, ніж абстрактні поняття. Суттєва відмінність Нової української школи від попередньої філософії навчання полягає в тому, що діти повинні вчитися в іграх. Дуже важливо підтримувати інтерес дітей до ігор і дотримуватися принципів індивідуалізації кожної дитини. Для цього слід підготувати різноманітні навчальні матеріали для Нової української школи. Це значно підвищить ймовірність того, що кожен учень зможе зрозуміти навчальні матеріали, а також підтримає інтерес учнів до того, що відбувається під час курсу. Якщо діти зацікавляться заняттям, то вони отримають приємні враження та вони будуть навчання сприймати за захопливий та веселий процес, а не як щось важке та нецікаве. Такий підхід пробудить у дітей жагу до навчання та сформує навичку вчитися впродовж усього життя.

НУШ у початковій школі формує у дітей всебічний розвиток, таланти, здібності, цінності, розвиток самостійності, творчості, допитливості, компетенції та різнопланові уміння, які відповідатимуть віковим нормам та індивідуальним психологічним особливостям і потребам. Засоби навчання НУШ повинні бути цікавими та не завдавати шкоди дітям, тому матеріали з яких виготовляють ці прилади в основному безпечні та природні.

Основні навички, які мають бути у дитини за новою системою розвивають за допомогою усіх інших освітніх галузей. Можна навести приклад на рахунок вільного висловлювання своїх думок, так розвиток цієї навички відбувається не лише за рахунок мовно-літературної галузі, а й з використанням природничої, соціальної, мистецької та математичної. Такий підхід вчителям легше буде реалізувати з універсальним дидактичним матеріалом. Використовуючи знайоме приладдя дітям буде легше вирішувати усі інші поставлені задачі. Діти матимуть хороший досвід та будуть більш відкритими до різних підходів, та не боятимуться застосовувати нестандартні методи для досягнення будь-яких цілей.

Дидактичний матеріал для дітей з особливими потребами просто необхідний у НУШ для того аби забезпечити для них максимальний комфорт. В даний момент часу діти з особливими потребами мають бажання навчатися у звичайних школах все частіше, тому навчальний заклад повинен потурбуватися про них. Їх нестандартне мислення та фантазія навчає вчителя не виділяти їх, а навпаки підтримувати та допомагати при потребі.

Можливості застосування засобів навчання в початковій школі

Принципи, які застосовують в НУШ дають широкий інструментарій вчителям у дидактиці. З їх допомогою педагоги, враховуючи потреби та здібності учнів можуть коригувати методи та способи викладання та донесення потрібної інформації. Застосування дидактичних матеріалів, та їх можливості залежить лише від уяви вчителя та потреб які виникають в учнів. Для опанування складних та незрозумілих тем вчитель може приділити їм більше часу, при цьому використовуючи нестандартні порівняння чи асоціації з вибраним предметом чи темою, так діти навчаються швидше та надовго запам’ятовують подану інформацію. Засоби навчання для НУШ показують дітям не тільки як їх можна застосовувати при поясненні різних тем уроку, а й дозволяють фантазувати та повністю розкрити потенціал кожного учня.

Аби забезпечити кожен клас необхідним для навчання дидактичним матеріалом потрібно вчасно проводити тендери, які дозволяють купити дидактичні матеріали для початкової школи до початку навчального року. У педагогів буде можливість правильно планувати свою роботу та направити навчальний процес в правильне русло з форматом гри. У вчителя буде достатньо часу аби розробити чи підібрати індивідуальні методи навчання задля максимально злагодженої та продуктивної роботи в класі.

Кожен педагог може самостійно підібрати для своїх учнів необхідні дидактичні матеріали для початкової школи. У вчителя є можливість діяти в межах програми застосовуючи комфортні та ефективні інструменти для досягнення найвищого результату. В Наказі МОН №137 від 13.02.2018 наведено перелік необхідних дидактичних матеріалів, який поданий окремо для кожної освітньої галузі з обладнанням загального призначення.

Наведений перелік не є обов’язковим та дає вчителям підбирати окремо під себе потрібні матеріали для своїх занять, тому дидактичні засоби навчання можуть повністю або частково відрізнятися у класах навіть однієї школи. Вчитель зможе різними способами пояснити тему уроку та допоможе на довше відкласти у пам’яті навчальний матеріал. Навіть якщо дидактичні матеріали у кожному класі збігаються по складу, то скоріше за все вони різняться за розміром, кольором та матеріалом, це дозволить дитині проявити належну увагу на уроці та креативно мислити. 

Вчителі можуть обмінюватися придбаним наочним матеріалом для того, аби дитина більше концентрувалася на занятті. Обмін такими матеріалами дозволить внести цікаву нотку під час проведення уроків. Крім того, при такому підході діти не будуть зациклюватись на уже знайомих предметах і дасть їм можливість сформувати загальне уявлення про терміни чи поняття подані на уроках. Це дозволить мати широку базу наочності  у НУШ.

Для того аби не перенавантажувати дітей не потрібно часто змінювати дидактичні засоби навчання, дайте дітям можливість звикнути до певного набору предметів, а коли вони почнуть відволікатися від теми уроку слід замінити його на інший. Кожному вчителю варто слідкувати за досягненнями своїх учнів та за потреби змінити підхід до подання матеріалу або форму взаємодії з дітьми. Коли вчитель помічає гарну успішність свого класу на протязі деякого періоду не рекомендується різко змінювати наочний матеріал, адже саме він зацікавив дітей та допомагає їм краще справлятися з поставленими задачами. Основні засоби навчання сучасної школи включають лише ті предмети, які повністю можуть допомогти при проведенні уроку та без зусиль пояснити його тему.

Використання дидактичних матеріалів на уроках дозволяє дитині розвинути нестандартне мислення, вміння робити висновки, навчитися аргументувати свої думки

Вік 5-7 років є саме тим переломним моментом, коли дитина досягає нового етапу в своєму розвитку. Діти в такому віці на фізичному, психологічному, соціальному та творчому рівнях готові до систематичного навчання, та мають набагато ширше уявлення про навколишнє середовище. Пріоритетною задачею навчання у початкових класах НУШ є розвиток та формування базових навичок, таких як спостережливість, критичне мислення, відповідальність, наполегливість, досягнення поставленої мети, бажання до пізнання та інші. Засоби навчання для 1 класу НУШ мають застосовуватися на кожному уроці для того, аби дитина звикла до нового та паралельно з ігровим процесом навчалась. 

Для швидкого формування таких навичок, та для забезпечення легкого переходу дітей до нового середовища НУШ рекомендує проводити заняття в молодших класах у форматі гри. При такому підході дитина не лише краще засвоює нову інформацію, а ще й краще адаптується до змін у розпорядку дня. За таким принципом Нова українська школа створює безперервний процес розвитку дитини та зменшує вірогідність виникнення стресових ситуацій, що можуть з’явитися на будь-якому навчальному етапі.

Підтримуючи ігрову форму проведення уроку з застосуванням дидактичних матеріалів вчитель не тільки підвищує навчальні досягнення своїх вихованців, а ще й залучає учнів працювати в парах підтримуючи комунікацію. Засоби навчання та обладнання для НУШ мають бути комфортними та зручними до використання. Така форма навчального процесу дозволяє дітям почувати себе вільно та максимально включитися в навчальний процес. 

Система оцінювання у 1 та 2 класі відображає вербально та формально. Вербальне оцінювання розкриває ставлення вчителя до виконаної роботи, а формальне у свою чергу її характеристики  які вплинули на сприйняття цієї роботи. Проте уже у 3 та 4 класі використовується формальне та підсумкове ( виставлення оцінки за роботу) оцінювання. Саме такий підхід дозволяє пом’якшити та створити комфортні умови для підготовки дітей до навчання у середній школі. 

Головним завданням школи та педагогів є організація сприятливого середовища як для навчання, так і для відпочинку. Використання дидактичних засобів навчання на уроках дозволяє дитині розвинути нестандартне мислення, вміння робити висновки, навчитися аргументувати свої думки та дозволяє творчо самовиражатися. Засоби навчання та обладнання для НУШ повинні приваблювати дітей для запам’ятовування нової інформації. Під час перерви діти зможуть з легкістю повторити пройдений матеріал граючись такими приладами. Також на початку уроку вчитель може залучати дітей використовувати дидактичні матеріали для повторення та закріплення матеріалу, який був на попередньому уроці.

Засоби навчання НУШ від Vema Kids Shop - сучасні, інноваційні, цікаві

Наочні засоби навчання в НУШ є запорукою розвитку учнів та залучення до навчального процесу. Сучасні методи з яскравими та цікавими елементами зробить урок більш природним для дитячого сприйняття та ефективно вплине на розумову активність в правильному напрямку. Школа для дитини стане тим місцем, куди вона буде ходити з задоволенням, а навчальний процес веселим та водночас пізнавальним. 

Саме у початкових класах школа закладає надійний фундамент для подальшого розвитку дитини, та підштовхує до здобуття знань та їх удосконалення. Наочність, яку використовує НУШ при проведенні занять сприяє опануванню понять які є базою, формує необхідні навички та компетенції. Засоби навчання в початковій школі формують у дитини просторове сприйняття та допомагають зосередитись.

Дидактичний матеріал для дітей з особливими потребами допоможе їм почувати себе комфортно та не відрізнятися від інших. За допомогою такого навчального матеріалу вчитель може пояснити матеріал як звичайним діткам, так і діткам з особливими можливостями. Так діти не відчувають себе окремо від інших, не закриваються та вчаться підтримувати дружні зв’язки.

Використовуючи різноплановий дидактичний матеріал шкільні заняття перестають бути нудними та нецікавими, а навпаки стають легкими, пізнавальними та захопливими. Для того, щоб учням було ще цікавіше навчатися рекомендується зарання розробляти план уроків та продумувати яке приладдя можна використати під час уроку. Засоби навчання у початковій школі допомагають легше сприймати нове, та застосовувати ці навички надалі.

Як і де купити засоби навчання в початковій школі

У каталозі Vema Kids Shop Ви можете підібрати та купити весь необхідний для молодших класів дидактичний матеріал, меблі та обладнання, програми для цікавого, ефективного та зручного навчання. Купити засоби навчання в початковій школі Ви можете у нас на сайті, переглянувши каталог або зателефонувавши за номером і ми зорієнтуємо Вас у потрібному напрямку та допоможемо укомплектувати Ваше приміщення не залежно від його розмірів. У нас є усі необхідні дидактичні матеріали НУШ - для інформатики, математики, англійської мови, української мови, природничої галузі, технологічної галузі, мистецтва.  Ви можете підібрати його під свої потреби в різних варіаціях та забезпечити себе комфортними приладами. Купити дидактичний матеріал для НУШ є необхідністю, а не вимогою, для того аби діти могли отримувати потрібні знання на легких прикладах та для того, аби поєднати звичайних дітей та дітей з особливими можливостями.

Ми зможемо втілити Ваші мрії в реальність. Vema Kids Shop пропонує безліч варіантів для комплектації Вашого приміщення та забезпечення усім необхідним при навчальному процесі.

Vema Kids Shop пропонує безліч варіантів дидактичного матералу НУШ та забезпечує усім необхідним для навчального процесу
Loading...